Nâng cấp trang bị 380

tính năng "Tinh luyện trang bị 380"

- Sau khi săn giết boss chúa tể kundun sẽ có cơ hội nhặt được nguyên liệu tinh luyện trang bị 380

- Tinh luyện thất bại chỉ mất nguyên liệu và trang bị giữ nguyên

- Tinh luyện thành công trang bị sẽ kết hợp thành trang bị 380 số dòng và số cộng được giữ nguyên hoàn toàn

+ Vũ khí 380 yêu cầu : Vũ khí rồng có luck +11 trở lên + 4 ngọc tinh luyện 380 + 30Bless+30Soul+30Cre

+ Mũ,Áo,Quần,Tay,Chân yêu cầu : Trang bị cấp 7 có luck +11 trở lên + 2 ngọc tinh luyện 380 + 30Bless+30Soul+30Cre