Nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)

- Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường"

- Đặt vật phẩm cần nâng cấpsố lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp"