Dung Luyện Trang bị (Tiến cấp)

Chắc chắn bài viết này anh em nào cũng đang TÌM HIỂU và QUAN TÂM . Tính năng mới nhất của MUSS2 đó là DUNG LUYỆN TRANG BỊ

Đồ dung luyện sẽ là cấp bậc thăng tiến từ

ĐỒ EX CẤP 2 -> CẤP 3 -> CẤP 4 -> CẤP 5

Sử Dụng 3 Trang bị cùng loại để tiến cấp thành trang bị cấp cao hơn

+ 1 Món Item chính hoàn hảo ít nhất +9 + Luck +opt trở lên

+ 2 món Item phụ hoàn hảo ít nhất +luck+opt trở lên

+ 10 Ngọc Ước Nguyện +10 Ngọc Tâm Linh + 10 Ngọc Sáng Tạo

+ 1 Ngọc Dung Luyện

=> Tỷ lệ thành công mặc định 60% (có thể cho thêm ngọc tỷ lệ)

Thất bại: 3 món Item được giữ nguyên chỉ mất nguyên liệu Ngọc

Thành công: Item chính sẽ được tiến cấp và cộng của item sẽ bị giảm 2 cộng

( Ví dụ mũ Rồng Đỏ +9 thành công sẽ thành mũ Rồng Xanh +7)

Các trang bị khi tiến cấp của Chiến Binh:

+ Set Thiên Kim,Thiết Phiến => Set Hỏa Long => Set Phượng Hoàng => Set Thần Long

+ Set Hắc Long => Set Phượng Hoàng => Set Thần Long

+ Set Hắc Điểu => Set Thần Long

+ Hỏa Đao => Kiếm Điện => Kiếm Robo => Cuồng Phong Đao

Các trang bị tiến cấp của Pháp Sư:

+ Set Xương,Nhân Sư => Set Ma Thuật => Set Triệu Hồn => Set Ma Vương

+ Set Ánh Trăng => Set Ma Vương

+ Gậy Ma Thuật,Phục Sinh,TriệuHồn => Gậy Kundun => Gậy Thiên Sứ

Các trang bị tiến cấp của Tiên Nữ

+ Set Thiên Thanh,Ngọc Bích => Set Kim Ngân => Set Giai Nhân => Set Thánh Nữ

+ Set Nữ Thần => Set Thánh Nữ

+ Nỏ Kim Ngân, Nỏ Thiên Thanh=>Nỏ Thánh=> Nỏ Thánh Nữ

+ Cung Hổ , Cung Bạc => Cung Thiên Mệnh => Cung Thiên Thần

+ Mỹ Nhân Cung => Cung Thiên Thần

Các trang bị tiến cấp của Đấu Sĩ

+ Set Phong Vũ => Set Lôi Phong => Set Cuồng Phong

+ Set Hỏa Thần => Set Cuồng Phong

+ Ảo Ảnh Đao,Lôi Phong Đao => Đao Sinh Mệnh => Hỏa Tinh Kiếm

Các trang bị tiến cấp của Chúa Tể

+ Set Thiết Ma=>Huyền Thiết => Set Hắc Vương => Set Chí Tôn

+ Set Hoàng Kim => Set Chí Tôn

+ Q.Trượng Bóng Tối,KimCương => Q.Trượng Tối Cao => Q.Trượng Đại Vương

https://www.facebook.com/fanmuss2/posts/5404250296290401?__cft__[0]=AZVcVaYMCDo65i-dYA7h-mV36Mf_fGnRfh0K5bfMKlBkGIp0jaZxx3ccIKoNNhmcqsD7zWDVUIYovq8NNntyyZHxKcjrETS7ntJCEb3fUEgOOJrZOZVXuShqEtjEQIKb5MyjPdycsip4As55fVImrJrI8iWpZ6U9afziZFg-AlrnqBar4Qw7T61nskZswP1oiq_5bZZH30zAR9XCiwBxjI4c_k4WHu9RA_yJDecgzWcfww&__tn__=%2CO%2CP-R