Chế Tạo Vũ Khí Rồng

DÀNH CHO NHỮNG ANH EM CHƯA BIẾT CHẾ TẠO VŨ KHÍ RỒNG

- Tỷ lệ thành công 40% (có thể thêm bùa tỷ lệ)

- Thành Công: Vũ khí sẽ được nâng cấp lên vũ khí rồng,dòng sẽ được giữ nguyên, cộng của item sẽ bị trừ đi 2 cấp

- Thất bại: Vũ khí chính được giữ nguyên hoàn toàn, mất nguyên liệu các loại ngọc

- Nguyên liệu :

+ 1 vũ cấp +11 trở lên

+ 1 Ngọc của Rồng

+ 30 Ngọc Ước Nguyện

+ 30 Ngọc Tâm Linh

+ 30 Ngọc Sáng Tạo

- Các loại vũ khí có thể nâng cấp bao gồm:

+ Cuồng Phong Đao => Thiên Tử Kiếm

+ Hỏa Tinh Kiếm => Bá Vương Kiếm

+ Q.Trượng Đại Vương => Q.Trượng Thiên Từ

+ Nỏ Thánh Nữ => Nỏ Hỏa Long

+ Gậy Thiên Sứ => Gậy Hỏa Long

https://www.facebook.com/fanmuss2/posts/5031858986862869?__cft__[0]=AZWnvcpEhGM3xfdaWX_3Vo9rQk-fIDD79gdOOjXkhU63o5_JkfbZBPQp8pnGV69cPhff5CbjVuBl_Kk63wpuFZLlh1gvvR3vh43ro1tvzN1TADEMT5pYDDjp2axYXzqdmNs_VrH4BEvPvSkuJT9VtuOHlZhMgR_z6p5JTdl9eUVF6goLKlVGTaSB1E4rUAdZl8RAyLVxd7Eg0f004csH-3Urb6khX3LTPqlCW-ztRVCzhg&__tn__=%2CO%2CP-R