Cộng Hưởng Item

Để có được món đồ như ý, ngoài việc tìm kiếm từ các Event, các bạn cũng có thể tạo món đồ từ chức năng cộng hưởng trong Game.

Các bạn sử dụng chức năng cộng hưởng Item của 2 món đồ giống nhau hợp thành 1 và đặc biệt hơn nữa khi cộng hưởng thành công món đồ sẽ trở lên vô cùng quý giá.


Tọa độ cộng hưởng:

Đến Lorencia hoặc Noria cạnh Goblin (Server 1) và tiến hành giao dịch với

 • NPC Cong Huong: Chi phí 20.000~50.000 Wcoin


Cách cộng hưởng

 • Đặt 2 Item cùng loại vào cửa sổ giao dịch với NPC Cộng hưởng

 • Item chính cần cộng hưởng lên đặt bên trái (Nếu xịt Item chính không bị mất)

 • Item cấp thấp ko thể CH đc cho Item cấp cao (Cấp ở đây là Item cấp 1,2,3,4 và 380)

 • Item phụ cần lấy tính năng để sang bên phải (Nếu xịt Item phụ này sẽ bị mất hết tính năng)

 • Nếu thành công, tính năng của Item phụ sẽ gộp sang Item chính.

Lưu ý:

 • Không cộng hưởng được Item thần, Cánh, Nhẫn và Dây chuyền

 • Tỷ lệ thành công khi cộng hưởng tối đa là 20%

 • Có thể cộng hưởng 2 item khác nhau nhưng phải cùng loại ( tay với tay , chân với chân, mũ với mũ, quần với quần, áo với áo, gậy với gậy, kiếm với kiếm và trượng với trượng... )

 • Item được đặt bên trái (đằng trước) sẽ không bị mất tính năng, chỉ mất tính năng của Item được đặt bên phải (đằng sau)

 • Tổng số dòng hoàn hảo khác nhau của 2 Item không vượt quá 2 dòng.