Đổi Lông Vũ hoặc Huy Hiệu Hoàng Tộc

Đã cho rơi Đồng Xu May Mắn tại Icarus tại sever 1 2

Ký tự auto nhặt đồng xu là : ng xu

Hướng dẫn cách đổi Đồng xu ra => LV+HHHT

Bấm vào NPC tại Noria Sub 1 ( tọa độ 171:120 )

Chọn Hoán Đổi Đồng Xu May Mắn - Lưu ý :KHÔNG BẤM VÀO : Đăng Ký đồng xu may mắn

Loại 1 : Đổi 10 đồng xu = Random các loại Ngọc + LV+HHHT

Loại 2 : Đổi 20 đồng xu = Random các cụm ngọc + LV+HHHT

Loại 3 : Đổi 30 đồng xu = 100% ra Lông Vũ hoặc Huy Hiệu Hoàng Tộc


"Nên" đổi loại 3 : Đổi 30 đồng xu sẽ được Lông Vũ or Huy hiệu Hoàng Tộc

CHÚC ANH EM THÀNH CÔNG