Hệ Thống Ép Đồ

Được đặt ở Noria, đây là bộ máy đặc biệt được sáng chế và vận hành bởi các yêu tinh (Chaos Goblin).

Bộ máy sử dụng nguyên liệu chính là Ngọc Chaos, để chế tạo ra các món đồ linh giới.

Giao diện của máy pha trộn (Interface)

Hệ thống này chỉ xuất hiện duy nhất trong MU. Bằng cách kết hợp các nguyên liệu với nhau, nó có thể tạo ra 3 món đồ cao cấp như: Rìu Rồng, Cung Siêu Nhiên và Gậy Thần Sét. Ngoài ra, hệ thống này còn tạo ra được 3 loại cánh, đó là: cánh thiên đàng, cánh Satan và cánh tiên nữ. Cả 6 món đồ đặc biệt này chỉ có thể tạo ra từ Máy pha trộn. Để có thể biết thêm chi tiết về nó, các bạn vui lòng xem bảng chú thích phía dưới.

• Khi món đồ Chaos đã được tạo ra, tất cả nguyên liệu và chi phí sẽ biến mất.

• Trong trường hợp ghép đồ bất thành, tất cả chi phí sẽ biến mất và các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

• Các món đồ Chaos được tạo ra ngẫu nhiên vì nó không phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào.ác bước thực hiện chế tạo các món đồ Chaos.

Những yêu cầu của Máy pha trộn

Các bước thực hiện chế tạo các món đồ Chaos

1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).

2) Chọn mục “Chaos Weapon Combination” (Tạo vũ khí chaos)

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:

• Nguyên liệu có cấp độ 4 (tối thiểu) và có tính năng +4 (tối thiểu)

• Một hoặc nhiều viên Ngọc Chaos.

4) Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó.

5) Sau khi đồng ý với tỉ lệ thành công của lần ghép này, bạn chọn nút “Combine” (Kết hợp)

6) Nếu quá trình ghép thành công, một cây Rìu Rồng hoặc Cung Siêu Nhiên hoặc Gậy Thần Sét sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và các nguyên liệu sẽ tự động biến mất.

7) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và Ngọc Chaos sẽ biến mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Chế tạo các món đồ Chaos

1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).

2) Chọn mục “Tạo Vũ Khí Chaos”

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:

• Nguyên liệu có cấp độ 4 (tối thiểu) và có tính năng +4 (tối thiểu)

• Một hoặc nhiều viên Ngọc Chaos.

4) Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó.

5) Sau khi đồng ý với tỉ lệ thành công của lần ghép này, bạn chọn nút “Combine” (Kết hợp)

6) Nếu quá trình ghép thành công, một cây Rìu Rồng hoặc Cung Siêu Nhiên hoặc Gậy Thần Sét sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và các nguyên liệu sẽ tự động biến mất.

7) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và Ngọc Chaos sẽ biến mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.