Tạo Nhóm Tự Động

Hướng Dẫn Cách Tạo /Setpass Tự Động Party Trong Game

Đầu tiên là chủ Party Treo máy mà ko cần Party người khác vẫn có thể tự vào nhóm

Các bạn gõ lệnh /setpass 1234 ( 1234,12345,... là mật khẩu bạn đặt ) Yêu cầu đặt pass bằng số

Khi các bạn gõ lệnh /setpass 1234 sẽ hiện lên trên màn hình góc bên trái game

Tạo mật khẩu Party thành công , nếu không hiện là chưa tạo được

Những ai muốn vào nhóm

Chát mật cho chủ Party ( Nhắn tin tiêng ) : 1234 ( viết liền 1234 không thêm : ) Sẽ tự động vào Party

Lưu ý : Cấp độ của bạn và chủ Party phải tương đồng nhau , chênh lệch quá sẽ hiện // Tự rời nhóm bên góc trái màn hình và không vào nhóm được