6. Làm nhiệm vụ cấp 1-2-3

Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3

Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

NPC Sevina tại Devias(183,31)

Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn

  • - Giai đoạn 1:

    • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina

     • Quyển Sách Đế Vương

    • + Nơi tìm: Losttower hoặc Atlans

  • - Giai đoạn 2:

    • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

      • Chiến binh: Thanh gươm gãy

      • Phù thủy: Linh hồn phù thủy

      • Tiên nữ: Nước mắt tiên nữ

     • Thuật sĩ: Con mắt Abyss

   • + Nơi tìm: Losttower 7

Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại ( Lorencia139,87 ), ( Devias 198,147), ( Noria 170,88)

( Atlans 18,25 )

  • - Giai đoạn 1:

    • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon

    • + Nơi tìm: Tarkan

  • - Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ

    • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon

    • + Nơi tìm: Tarkan

Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master chỉ dành cho phiên bản Seasonn 6)

NPC Debin tại Crywolf (288,48) or Lorencia

 • - Giai đoạn 1:

   • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin

   • + Nơi tìm:

     • Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida

     • Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan

     • Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus

     • Mua ở Bar Lorencia

    • - Giai đoạn 2:

   • + Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin

   • + Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên )

  • - Giai đoạn 3:

    • + Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin

    • + Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)

     • Dark Elf Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 . Nhân vật của bạn sẽ thăng cấp thành master tương ứng với nhân vật . Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ thành công .