7. Các Set đồ thần trong MU

1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật ( 7 item ).

2/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item ).

3/ Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).

4/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).

5/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item ).

6/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item ).

7/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item ).

8/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật.

9/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).

10/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).

11/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).

12/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 item ).

13/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).

14/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item ).

15/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item ).

16/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).

17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).

18/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).

19/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).

20/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).

21/ Set Seto : nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 item ).

22/ Set Hemera : nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 item ).

23/ Set Kia : nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 item ).

24/ Set Nyx : quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).

25/ Set Odin : nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 item ).

26/ Set Clytia : quần, chân Thiên Thanh ( 2 item ).

27/ Set Alko : áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 item ).

28/ Set Norus : nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 item ).

29/ Set Kiwen : áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc ( 4 item ).

30/ Set Aruan : nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 item ).

31/ Set Keurono : nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 item ).

32/ Set Semedenui : nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 item ).

33/ Set Kion : áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 item ).

34/ Set Germini : áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 item ).

35/ Set Taurus : quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 item ).

36/ Set Leo : nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 item ).