Skill đặc biệt trong Công Thành

Kỹ năng đặc biệt trong Công Thành Chiến

I/ Các skill cơ bản của nhân vật khi Công Thành

1/ Hoả tiêu ( Lưỡi phong đao )

- Class : DW, SM ( tạm thời ).

- Sức mạnh tấn công kỹ năng : 90.

- Mana yêu cầu : 150.

- AG yêu cầu : 10.

- Khoảng cách tấn công : 6.

- Tính năng : tác động tấn công kép.

2/ Cú chém mặt Trăng

- Class : DK.

- Sức mạnh tấn công kỹ năng : 90.

- Mana yêu cầu : 22.

- AG yêu cầu : 15.

- Khoảng cách tấn công: 4.

- Tính năng : bị hạn chế không thể sử dụng để tạo ra Combo.

3/ Thiên Tinh Tiễn

- Class : Elf.

- Sức mạnh tấn công kỹ năng : 120.

- Mana yêu cầu : 20.

- AG yêu cầu : 15.

- Khoảng cách tấn công: 8.

4/ Cú chém xoáy Ốc

- Class : MG ( chiến ).

- Sức mạnh tấn công kỹ năng : 75.

- Mana yêu cầu : 20.

- AG yêu cầu : 15.

- Khoảng cách tấn công: 5.

- Tính năng : tác động tấn công kép.

5/ Tia năng lượng

- Class : MG ( phép ).

- Sức mạnh tấn công kỹ năng : 85.

- Mana yêu cầu : 130.

- AG yêu cầu : 7.

- Khoảng cách tấn công: 6.

- Tính năng : tác động tấn công kép.

6/ Cột lửa

- Class : DL.

- Sức mạnh tấn công kỹ năng : 150.

- Mana yêu cầu : 20.

- AG yêu cầu : 15.

- Khoảng cách tấn công: 5.

- Tính năng : tác động tấn công kép.

7/ Kim ngưu quyền

- Class : RF.

- Sức mạnh tấn công kỹ năng : 90.

- Mana yêu cầu : 20.

- AG yêu cầu : 15.

- Khoảng cách tấn công: 4.

- Tính năng : tác động tấn công kép.

II/ Các skill đặc biệt của nhân vật khi Công Thành

1/ Khái niệm cơ bản về điểm skill

- Khi sự kiện Công Thành Chiến diễn ra, mỗi khi bạn giết được 1 người khác phe, bạn sẽ nhận được 1 điểm skill, điểm skill này dùng để kích hoạt các skill đặc biệt, chi tiết nằm rõ ở phía trên của bản đồ. Đến khi đủ điểm skill, bạn sẽ sử dụng được skill đặc biệt này.

chưa đủ điểm

đã đủ điểm

2/ Cách thức sử dụng kỹ năng đặc biệt

- Lấy điểm skill như đã nói ở phần trên, khi đã có đủ điểm yêu cầu, bấm phím SHIFT và lựa chọn kỹ năng bằng biểu tượng mũi tên kế bên biểu tượng skill nằm trên góc bản đồ.

3/ Skill dành cho Chủ Hội, phó Hội

a/ Ẩn hình

- Hiệu ứng này thành viên trong Hội của bạn có thể nhìn thấy bạn, nhưng kẻ thù của bạn không thể thấy được.

- Thời gian Kỹ năng : 60 giây.

- Điểm skill : 5.

b/ Huỷ bỏ ẩn hình

- Hủy bỏ hiệu lực vô hình của đối phương.

- Điểm skill : 2.

c/ Huỷ bỏ ma thuật

- Huỷ bỏ toàn bộ ma thuật hỗ trợ của đối phương trong pham vị kỹ năng.

- Điểm skill : 8.

4/ Skill dành cho các Lãnh đạo trận chiến

a/ Tia lửa điện

- Triệu tập hàng loạt tia lửa điện gây choáng 1 số kẻ địch.

- Điểm skill : 4.

b/ Huỷ bỏ hiệu ứng Tia lửa điện

- Phá giải hiệu ứng gây choáng của Tia lửa điện cho đồng minh.

- Điểm skill : 2.

c/ Tăng Mana tối đa

- Tăng 50% lượng Mana tối đa cho toàn bộ thành viên trong Hội.

- Điểm skill : 4.