Golden Monster (Boss Vàng)

NỘI DUNG:

Khi tới thời gian sụ kiện, một lượng lớn quái vật Vàng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Người chơi tiêu diệt thành công sẽ nhận được các hộp Box of Kundun (+1-->+5) để thu được các vật phẩm hoàn hảo.

ĐỊA ĐIỂM:

- LORENCIA

- NORIA

- DEVIAS

- ATLAN

- TARKAN