Huyết Lâu - Blood castle

Tham gia Sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle)

Huyết Lâu (Blood Castle)

Huyết Lâu (Blood Castle) xuất hiện từ phiên bản Mu đầu tiên và cho đến nay đó vẫn là nơi thử thách lòng dũng cảm các Chiến binh đồng thời cũng là nơi giúp họ train một cách nhanh hơn...

1. Giới thiệu chung:

  • Huyết Lâu bao gồm 8 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.

  • Để tham gia Huyết Lâu trước hết cần có Áo tàng hình:

  • Áo tàng hình được kết hợp thông qua NPC Golbin tại Noria theo công thức:

Công thức chung

Bảng công thức cụ thể

  • Tìm Thánh chỉ và Nanh máu bằng cách đi săn quái vật.

  • Để có thể ghép thành công, những nguyên liệu khi ghép phải có cấp độ phù hợp với nhau. Nếu những nguyên liệu này không phù hợp, quá trình ghép sẽ thất bại và tất cả nguyên liệu sẽ biến mất

2. Đăng nhập Huyết Lâu:

 • Phải là một trong 10 người đầu tiên mang Áo tàng hình đến một trong NPC Linh hồn Tổng Thiên sứ tọa độ Devias (209,29) hoặc Lorencia ( 141 138 ) để được đưa vào Huyết Lâu phù hợp cấp độ của mình.

  • Các nhóm giữa người chơi vẫn được giữ nguyên. Và bạn cũng có thể thiết lập 1 nhóm mới khi đang trong Huyết Lâu.

Gặp Linh hồn Tổng Thiên Sứ để vào Huyết Lâu

Các tầng của Huyết Lâu

4. Nhiệm vụ chính và phần thưởng:

Có 3 nhiệm vụ chính:

- Phá hủy cổng thành ( khi đạt đủ số lượng quái yêu cầu )

- Phá hủy tượng pha lê ( khi đạt đủ số lượng quái yêu cầu )

- Giao Vật phẩm Nhiệm vụ cho Thiên Sứ

Vật phẩm Nhiệm vụ gồm 3 loại:

  1. Kiếm Thiên Sứ

  2. Gậy Thiên Sứ

  3. Nỏ Thiên Sứ

  • Người chơi sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm tuỳ theo nhiệm vụ hoàn thành.

  • Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm sẽ tương ứng với cấp độ bạn đang có.

  • Khi trong Nhóm của bạn có 1 thành viên hoàn thành nhiệm vụ của Thiên sứ, thì bản thân người ấy, và những thành viên còn lại trong nhóm nếu còn sống sót sẽ nhận được 1 Ngọc Hỗn Nguyên. Người hoàn thành các nhiệm vụ hưởng 50% điểm kinh nghiệm, 50% điểm còn lại sẽ được chia cho các thành viên khác trong nhóm.

6. Trả Vật phẩm nhiệm vụ