Hỗn Nguyên Lâu - Chaos Castle

Hỗn Nguyên Lâu - Chaos Castle

1. Chuẩn bị :

HỖN NGUYÊN LÂU -Chaos Castle

  • Giáp Hộ Mệnh được bán ở Lorencia (123,133).

  • bạn có thể nhấp chuột phải lên Giáp Hộ Mệnh để kiểm tra thời gian có thể bước vào Chaos Castle.

2. Cách vào Chaos Castle

  • Sự kiện diễn ra tại Server01 (Vào lúc 1h00-5h00-9h00-13h00-17h00-21h00 hàng ngày)

  • Để bước vào Chaos Castle, bạn nhấp chuột phải vào Giáp Hộ Mệnh (khi đúng thời gian yêu cầu).

  • Nhân vật của bạn sẽ được chuyển thẳng đến lâu đài có cấp độ tương ứng và mất 1 chi phí nhất định.

3. Chaos Castle

  • Tổng số người có thể tham gia vào Chaos Castle là 100 và dựa theo quy tắc sau:

  • - Số lượng người chơi tối đa là 70

  • - Số lượng quái vật tối thiểu là 30

  • Nếu số lượng người chơi ít hơn 70 thì số lượng quái vật sẽ được tự động tăng thêm cho đủ số 100.

  • Khi người chơi bước vào Chaos Castle, hình dáng của anh ta sẽ được thay đổi như một binh lính.

  • Chỉ có hình dáng bị thay đổi, các chỉ số thực sẽ không bị thay đổi.

  • Để có thể phân biệt các Class của nhân vật, mỗi Class sẽ có Kiếm, Gậy và Cung tuỳ theo Class của nhận vật đó.

 • Phần Thưởng :

  • Kinh Nghiệm , Zen tính theo số lượng kill quái khi người chơi tham gia hỗn nguyên lâu

  • Bless , Soul , Chao, Cre , Life

  • Người thắng cuộc sau cùng có thể ngẫu nhiên nhận được món đồ thần .