Hỗn Chiến Vulcanus

KHI CÓ THÔNG BÁO [Hỗn Chiến Vulcanus] Cổng vào đang mở. Hãy nhanh tay đăng ký tại Lorencia [NPC đấu trường]

SỰ KIỆN SẼ DIỄN RA TRONG 10 PHÚT

PHẢI CÓ ÍT NHẤT 5 NGƯỜI THÌ SỰ KIỆN MỚI CÓ THỂ BẮT ĐẦU

KHI BẮT ĐẦU NGƯỜI CHƠI SẼ PK LẪN NHAU TRONG ĐẤU TRƯỜNG VÀ TÍNH ĐIỂM

TRONG QUÁ TRÌNH PK NẾU GIẾT DC NGƯỜI SẼ CÓ TỶ LỆ RƠI RA CÁC LOẠI NGỌC NGUYÊN LIỆU

TOP 1: HỘP KUNDUN +5 VÀ HỘP QUÀ CỦA GM

TOP 2: HỘP KUNDUN +5

TOP 3: HỘP KUNDUN +4

TOP 4: HỘP KUNDUN +4

TOP 5: HỘP KUNDUN +3