Hỗ Chiến Vulcanus

NGƯỜI THAM GIA SỰ KIỆN SẼ ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN ĐẤU TRƯỜNG PK LẪN NHAU

KHI MÁY CHỦ CÓ THÔNG BÁO SỰ KIỆN CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU THÌ MỌI NGƯỜI SỬ DỤNG LỆNH /dangkypk ĐỂ THAM GIA

PHẢI CÓ ÍT NHẤT 3 NGƯỜI SỰ KIỆN MỚI DIỄN RA

SỰ KIỆN SẼ DIỄN RA TRONG 10 PHÚT

MỖI NGƯỜI SẼ CÓ 10 MẠNG LÀ 10 LƯỢT HỒI SINH

NGƯỜI THUA SẼ BỊ ĐƯA RA KHỎI ĐẤU TRƯỜNG

KẾT THÚC TOP1 TOP2 TOP3 SẼ ĐƯỢC THƯỞNG NGỌC HOẶC NGUYÊN LIỆU NGẪU NHIÊN