Events Mùa Hè(Summer Event)


Thời gian diễn ra sự kiện : Hàng ngày

* Chỉ xuất hiện trong 5 phút

Địa điểm bản đồ :

+ Atlans

Phần thưởng

* Ngọc hỗn nguyên ( Jewel of Chao )

* Ngọc sáng tạo ( Jewel of Creation )

* Ngọc Ước nguyện ( Jewel of Bless )

* Ngọc Tâm Linh ( Jewel of Soul )

* Ngọc Sinh Mệnh ( Jewel of Life )