Binh Đoàn Quỷ Xương

NỘI DUNG: BINH quỷ xương SẼ TẤN CÔNG LỤC ĐỊA MU, NGƯỜI CHƠI TÌM VÀ TIÊU DIỆT SẼ NHẬN ĐƯỢC:

- CÁC LOẠI NGỌC và nguyên liệu ( BLESS , SOUL , CREATION , CHAOS, life... )

ĐỊA ĐIỂM: XUẤT HIỆN NGẪU NHIÊN TẠI LORENcia