Đấu Trường Vinh Quang

KHI CÓ THÔNG BÁO [Đấu Trường Vinh Quang] Cổng vào đang mở. Hãy nhanh tay đăng ký tại Lorencia X139 Y140.

SỰ KIỆN SẼ DIỄN RA TRONG 10 PHÚT

PHẢI CÓ ÍT NHẤT 5 NGƯỜI THÌ SỰ KIỆN MỚI CÓ THỂ BẮT ĐẦU

KHI BẮT ĐẦU NGƯỜI CHƠI SẼ PK LẪN NHAU TRONG ĐẤU TRƯỜNG VÀ TÍNH ĐIỂM

TOP 1: 10.000 WCOIN,HỘP KUNDUN +5 VÀ HỘP QUÀ CỦA GM

TOP 2: 4.000 WCOIN,HỘP KUNDUN +4

TOP 3: 3.000 WCOIN,HỘP KUNDUN +3

TOP 4: 2.000 WCOIN,HỘP KUNDUN +2

TOP 5: 1.000 WCOIN,HỘP KUNDUN +1